Biyoloji

1. Sınıf
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
Kodu Vize 1 Ek sınav Final Bütünleme
ATİ102 Yer: 333 Nolu Derslik245 Nolu Derslik330 Nolu Derslik246 Nolu Derslik
Tarih: 2017-04-11 16:00:00
--
--
331 Nolu Derslik
2017-05-30 16:00:00
247 Nolu Derslik
2017-06-20 17:00:00

Biyoistatistik
Kodu Vize 1 Ek sınav Final Bütünleme
BYLB108 Yer: 329 Nolu Derslik
Tarih: 2017-04-05 08:30:00
--
--
329 Nolu Derslik
2017-06-05 08:30:00
329 Nolu Derslik
2017-06-22 16:30:00

Genel Biyoloji II
Kodu Vize 1 Ek sınav Final Bütünleme
BYLB102 Yer: 329 Nolu Derslik
Tarih: 2017-04-03 08:30:00
--
--
329 Nolu Derslik
2017-05-31 08:30:00
329 Nolu Derslik
2017-06-21 08:30:00

Genel Biyoloji Laboratuvarı II
Kodu Vize 1 Ek sınav Final Bütünleme
BYLB104 Yer: 329 Nolu Derslik
Tarih: 2017-04-04 08:30:00
--
--
329 Nolu Derslik
2017-06-02 08:30:00
329 Nolu Derslik
2017-06-23 08:30:00

Japonca I
Kodu Vize 1 Ek sınav Final Bütünleme
JDEB357 Yer: 136 Nolu Derslik
Tarih: 2017-04-08 08:30:00
--
--
136 Nolu Derslik
2017-05-30 08:30:00
329 Nolu Derslik
2017-06-21 16:30:00

Jeoloji
Kodu Vize 1 Ek sınav Final Bütünleme
TB 123 Yer: 136 Nolu Derslik
Tarih: 2017-04-06 08:30:00
--
--
329 Nolu Derslik
2017-06-09 08:30:00
329 Nolu Derslik
2017-06-20 08:30:00

Organik Kimya
Kodu Vize 1 Ek sınav Final Bütünleme
KIMB233 Yer: 329 Nolu Derslik
Tarih: 2017-04-01 08:30:00
--
--
329 Nolu Derslik
2017-05-29 15:30:00
329 Nolu Derslik
2017-06-19 08:30:00

Türk Dili II
Kodu Vize 1 Ek sınav Final Bütünleme
TDİ102 Yer: 333 Nolu Derslik330 Nolu Derslik329 Nolu Derslik246 Nolu Derslik
Tarih: 2017-04-10 16:00:00
--
--
331 Nolu Derslik
2017-05-29 16:00:00
247 Nolu Derslik
2017-06-19 17:00:00

Türkiyede Turizm Coğrafyası
Kodu Vize 1 Ek sınav Final Bütünleme
FDEB415 Yer: 329 Nolu Derslik
Tarih: 2017-04-07 08:30:00
--
--
329 Nolu Derslik
2017-06-07 08:30:00
329 Nolu Derslik
2017-06-19 16:30:00

Yabancı Dil II (İngilizce)
Kodu Vize 1 Ek sınav Final Bütünleme
YDİ102 Yer: Küçük Amfi330 Nolu Derslik246 Nolu Derslik
Tarih: 2017-04-12 16:00:00
--
--
247 Nolu Derslik
2017-05-31 16:00:00
247 Nolu Derslik
2017-06-21 17:00:00
2. Sınıf
Bitki Anatomisi ve Morfolojisi
Kodu Vize 1 Ek sınav Final Bütünleme
BYLB230 Yer: 136 Nolu Derslik
Tarih: 2017-04-02 15:30:00
--
--
329 Nolu Derslik
2017-05-30 13:30:00
329 Nolu Derslik
2017-06-20 13:30:00

Histoloji
Kodu Vize 1 Ek sınav Final Bütünleme
BYLB232 Yer: 144 Nolu Derslik
Tarih: 2017-04-07 15:30:00
--
--
329 Nolu Derslik
2017-06-06 13:30:00
329 Nolu Derslik
2017-06-23 11:30:00

Mesleki İngilizce I
Kodu Vize 1 Ek sınav Final Bütünleme
BYLB228 Yer: 329 Nolu Derslik
Tarih: 2017-04-05 15:30:00
--
--
329 Nolu Derslik
2017-05-29 13:30:00
329 Nolu Derslik
2017-06-23 13:30:00

Omurgalı Hayvanlar Biyolojisi
Kodu Vize 1 Ek sınav Final Bütünleme
BYLB226 Yer: 329 Nolu Derslik
Tarih: 2017-04-09 15:30:00
--
--
329 Nolu Derslik
2017-06-09 13:30:00
329 Nolu Derslik
2017-06-19 11:30:00

Tohumlu Bitkiler Sistematiği
Kodu Vize 1 Ek sınav Final Bütünleme
BYLB214 Yer: 329 Nolu Derslik
Tarih: 2017-04-04 15:30:00
--
--
329 Nolu Derslik
2017-06-02 13:30:00
329 Nolu Derslik
2017-06-22 13:30:00
3. Sınıf
Bitki Fizyolojisi
Kodu Vize 1 Ek sınav Final Bütünleme
BYLB330 Yer: B-304
Tarih: 2017-04-06 10:30:00
--
--
329 Nolu Derslik
2017-06-05 10:30:00
329 Nolu Derslik
2017-06-19 14:30:00

Biyokimya II
Kodu Vize 1 Ek sınav Final Bütünleme
BYLB302 Yer: B-304
Tarih: 2017-04-03 10:30:00
--
--
329 Nolu Derslik
2017-05-31 10:30:00
329 Nolu Derslik
2017-06-21 10:30:00

Entomoloji
Kodu Vize 1 Ek sınav Final Bütünleme
BYLB315 Yer: B-304
Tarih: 2017-04-07 10:30:00
--
--
329 Nolu Derslik
2017-06-08 10:30:00
329 Nolu Derslik
2017-06-20 15:30:00

Karşılaştırmalı Hayvan Anatomisi ve Fizyolojisi II
Kodu Vize 1 Ek sınav Final Bütünleme
BYLB310 Yer: 136 Nolu Derslik
Tarih: 2017-04-09 10:30:00
--
--
329 Nolu Derslik
2017-06-09 10:30:00
329 Nolu Derslik
2017-06-23 14:30:00

Kentsel ve Endüstriyel Pest Kontrol
Kodu Vize 1 Ek sınav Final Bütünleme
BYLB316 Yer: 136 Nolu Derslik
Tarih: 2017-04-04 10:30:00
--
--
136 Nolu Derslik
2017-06-01 10:30:00
329 Nolu Derslik
2017-06-22 10:30:00

Klinik Mikrobiyoloji
Kodu Vize 1 Ek sınav Final Bütünleme
BYLB326 Yer: 329 Nolu Derslik
Tarih: 2017-04-02 10:30:00
--
--
329 Nolu Derslik
2017-06-02 10:30:00
329 Nolu Derslik
2017-06-20 10:30:00

Kromozom Biyolojisi
Kodu Vize 1 Ek sınav Final Bütünleme
BYLB318 Yer: 333 Nolu Derslik
Tarih: 2017-04-08 10:30:00
--
--
329 Nolu Derslik
2017-06-07 10:30:00
329 Nolu Derslik
2017-06-21 14:30:00

Moleküler Genetik
Kodu Vize 1 Ek sınav Final Bütünleme
BYLB312 Yer: 136 Nolu Derslik
Tarih: 2017-04-01 10:30:00
--
--
329 Nolu Derslik
2017-05-29 10:30:00
329 Nolu Derslik
2017-06-19 10:30:00

Parazitoloji
Kodu Vize 1 Ek sınav Final Bütünleme
BYLB320 Yer: Öğretim Üyesi Odası 1
Tarih: 2017-04-05 10:30:00
--
--
329 Nolu Derslik
2017-05-30 10:30:00
329 Nolu Derslik
2017-06-23 10:30:00
4. Sınıf
Araştırmaya Giriş II
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
BYLB410 --
--
329 Nolu Derslik
2017-05-30 10:30:00
329 Nolu Derslik
2017-06-23 10:30:00

Araştırmaya Giriş II
Kodu Vize 1 Ek sınav Final Bütünleme
BYLB410 Yer: Öğretim Üyesi Odası 1
Tarih: 2017-04-07 17:00:00
--
--
Öğretim Üyesi Odası 1
2017-06-09 17:00:00
Öğretim Üyesi Odası 1
2017-06-23 11:30:00

Araştırmaya Giriş II
Kodu Vize 1 Ek sınav Final Bütünleme
BYLB410 Yer: Öğretim Üyesi Odası 1
Tarih: 2017-04-07 17:00:00
--
--
Öğretim Üyesi Odası 1
2017-06-09 17:00:00
Öğretim Üyesi Odası 1
2017-06-23 11:30:00

Araştırmaya Giriş II
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
BYLB410 --
--
Öğretim Üyesi Odası 1
2017-06-09 17:00:00
Öğretim Üyesi Odası 1
2017-06-23 11:30:00

Araştırmaya Giriş II
Kodu Vize 1 Ek sınav Final Bütünleme
BYLB410 Yer: Öğretim Üyesi Odası 1
Tarih: 2017-04-07 17:00:00
--
--
Öğretim Üyesi Odası 1
2017-06-09 17:00:00
Öğretim Üyesi Odası 1
2017-06-23 11:30:00

Biyoteknoloji
Kodu Vize 1 Ek sınav Final Bütünleme
BYLB432 Yer: 136 Nolu Derslik
Tarih: 2017-04-09 15:30:00
--
--
329 Nolu Derslik
2017-06-08 15:30:00
329 Nolu Derslik
2017-06-22 09:30:00

Ekonomik Botanik
Kodu Ek sınav Final Bütünleme
BYLB418 --
--
329 Nolu Derslik
2017-06-08 15:30:00
329 Nolu Derslik
2017-06-22 09:30:00

Evrim
Kodu Vize 1 Ek sınav Final Bütünleme
BYLB434 Yer: 329 Nolu Derslik
Tarih: 2017-04-06 15:30:00
--
--
329 Nolu Derslik
2017-06-02 15:30:00
329 Nolu Derslik
2017-06-23 15:30:00

Hayvan Davranışları
Kodu Vize 1 Ek sınav Final Bütünleme
BYLB428 Yer: 330 Nolu Derslik
Tarih: 2017-04-02 15:30:00
--
--
329 Nolu Derslik
2017-05-29 15:30:00
Öğretim Üyesi Odası 1
2017-06-19 15:30:00

İş Sağlığı ve Güvenliği II
Kodu Vize 1 Ek sınav Final Bütünleme
İSGL102 Yer: 136 Nolu Derslik
Tarih: 2017-04-05 13:30:00
--
--
136 Nolu Derslik
2017-06-07 15:30:00
329 Nolu Derslik
2017-06-20 14:30:00

Matematiksel Biyoloji
Kodu Vize 1 Ek sınav Final Bütünleme
BYLB424 Yer: 136 Nolu Derslik
Tarih: 2017-04-08 15:30:00
--
--
329 Nolu Derslik
2017-06-05 15:30:00
329 Nolu Derslik
2017-06-19 09:30:00

Moleküler Biyoloji II
Kodu Vize 1 Ek sınav Final Bütünleme
BYLB436 Yer: 329 Nolu Derslik
Tarih: 2017-04-03 15:30:00
--
--
337 Nolu Derslik
2017-05-31 15:30:00
329 Nolu Derslik
2017-06-21 15:30:00

Tıbbi Genetik
Kodu Vize 1 Ek sınav Final Bütünleme
BYLB416 Yer: 330 Nolu Derslik
Tarih: 2017-04-04 15:30:00
--
--
329 Nolu Derslik
2017-06-01 15:30:00
329 Nolu Derslik
2017-06-22 15:30:00