Komisyonlar

Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Doktora Programı Yeterlik Komisyonu

Prof. Dr. Naciye Gülkız ŞENLER

Doç. Dr. Sırrı KAR

Doç. Dr. Rıfat BİRCAN

Doç. Dr. Evren CABİ

Dr. Öğr. Üyesi Nadim YILMAZER

 

Stratejik Planlama Biyoloji Bölümü Temsilcileri

Prof. Dr. Naciye Gülkız ŞENLER

Doç. Dr. Sırrı KAR

Doç. Dr. Rıfat BİRCAN

 

Biyoloji Bölümü Kalite Elçisi

Doç. Dr. Deniz ŞİRİN

 

Sıfır Atık Projesi Komisyonu Biyoloji Bölümü Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Duygu YAŞAR ŞİRİN

Araş. Gör. Dr. Muazzez GÜRGAN ESER

 

ERASMUS Biyoloji Bölümü Koordinatörü

Doç. Dr. Elife Zerrin BAĞCI

 

Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Etkinlik Komisyonu Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Duygu YAŞAR ŞİRİN

 

Biyoloji Bölümü İnternet Sayfası Sorumlusu

Doç. Dr. Elife Zerrin BAĞCI