Tekirdağ NKÜ Biyoloji Bölümü tanıtım videosu için tıklayınız.

 

 

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

TARİHÇE

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Biyoloji Bölümü 2006 yılında kurulmuş, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde eğitim ve öğretime başlamıştır. Biyoloji Bölümü’nde 6 Anabilim Dalı bulunmaktadır. Kurulduğunda Genel Biyoloji, Botanik, Zooloji, Moleküler Biyoloji ve Hidrobiyoloji Anabilim Dalları açılmış; daha sonra Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı’nın ismi Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı olarak değiştirilmiş; 2013 yılında yeni bir anabilim dalı olarak Biyoinformatik ve Matematiksel Biyoloji Anabilim Dalı açılmıştır. 

Bölümde 4 yıllık lisans programının yanı sıra yüksek lisans ve doktora programları da yürütülmektedir. Bölümümüz 2009-2010 eğitim öğretim yılı güz döneminde lisans eğitimine; 2009-2010 eğitim öğretim yılında yüksek lisans eğitimine; 2013-2014 eğitim öğretim yılında doktora eğitimine başlamıştır. Bölümümüz lisans programını biyolojinin sağlık, eğitim, tarım, orman, çevre, gıda, biyoteknoloji ve biyogüvenlik gibi alanlara yaptığı katkıların hızla arttığı gerçeğini göz önünde bulundurarak oluşturmuştur.

Biyoloji bölümünün temel amacı meslek ahlakı ve değerlerinin bilincinde olan, hayat boyu öğrenmeyi ilke edinmiş hem teorik hem de uygulamalı biyoloji alanlarında bilgi ve beceri ile donanımlı, biyolojik düşünce ve yorumu benimsemiş çağa uygun ve çağı yönlendirebilen biyologlar yetiştirmektir. Araştırmanın yoğun olduğu yüksek lisans ve doktora programları, biyoloji alanından seçilen derslerle tamamlanmaktadır. Bu programlarda ülke gereksinimlerine cevap verecek nitelikli araştırmacılar yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Eğitimin tüm basamaklarındaki dersler bölüm Öğretim üyeleri ve bazı dersler için de bölüm dışından öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. Ayrıca, ERASMUS Programı çerçevesinde gerekli koşulları sağlayan öğrenciler yurt dışındaki üniversitelerde bilgi, beceri ve tecrübelerinin arttırmaktadırlar. Bölümümüz, daha iyi bir eğitim düzeyine ulaşmak ve araştırma faaliyetlerini geliştirmek için sürekli yenilenmeyi ve kalitesini arttırmayı kendine ilke edinmiş dinamik bir bölümdür.

 

MİSYON

Misyonumuz yaşadığımız çağın teknik, ekonomik ve sosyal düzeyine uygun gerekli bilgi ve yetenekle donatılmış biyologlar yetiştirmek, uluslararası ölçekte uygulamalı ve teorik biyoloji araştırmaları yapmak, eğitim ve araştırma faaliyetlerimizi üniversitemiz ve yaşadığımız çevre ile paylaşmaktır.

 

VİZYON

Vizyonumuz biyoloji biliminin evrensel bakış açısı içinde, henüz yanıtlanamayan soruların cevaplanmasında ve evrensel boyutta yeni bilgi üretiminde, toplum ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermede, üretilen bilgiyi gelecek nesillere taşımada ve bulunduğu ortamda yaygınlaştırmada gerekli tüm kurumsal ve kişisel adımları atmada idealist ve çalışkan bir bölüm olmaktır.


Duyurular Arşiv