Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Biyoloji Bölümü 

2013-2018 Yılı Akademik Faaliyet Raporu:

http://euniversite.nku.edu.tr/kullanicidosyalari/415/files/AKADEMIK%20PERSONEL%20FAALIYET%20%20RAPORU%20BIYOLOJI%20BOLUMU.pdf

 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Biyoloji Bölümü 

2014 Yılı Faaliyet Raporu:

http://euniversite.nku.edu.tr/kullanicidosyalari/415/files/Biyoloji_2014_Faaliyet.pdf

 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Biyoloji Bölümü 

2017 Yılı Kalite İç Değerlendirme Raporu:

http://euniversite.nku.edu.tr/kullanicidosyalari/415/files/kalite_ic_degerlendirme_raporu_Biyoloji_2017.pdf

 

GRAFİKLERLE AKADEMİSYENLERİMİZİN YAYINLARI